Съвети за монтажа на подводни прожектори:
• За прожектори с лампи от 100 W/300 W, е препоръчително да се предвиди един прожектор на всеки 25/35 m2 водна повърхност.
• За прожектори с лампи от 50 W, е препоръчително да се предвиди един прожектор на всеки 10 m2 водна повърхност.
• За дълбоки басейни, един прожектор 100 W/300 W е препоръчително да се инсталира на всеки 30/40 m3 воден обем.
• За да се предотврати задръстването на нишата на прожектора при строителството на бетонов басейн е добре да се използва пластмасовия капак.
• Всички прожектори трябва да са напълно потопени във водата.