Доставка и рекламации

Доставка на стоки

1. Продуктите изброени в нашия интернет каталог се доставят само до адреси на територията на Република България! Адресът на доставка трябва да е физически адрес. Доставки не се извършват до наети пощенски кутии.

2.1 Стоките и услугите предлагани в интернет каталога на ВИТЕХ ЕООД са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност. Използвайки предоставените от този интернет каталог методи за поръчка и плащане, Вие декларирате, че ще използвате тези продукти за търговска или професионална дейност. Плащането на поръчките се извършва:

  • в момента на правене на поръчката, при плащане с кредитна или дебитна карта (електронно плащане);
  • при доставка, в случай на плащане с наложен платеж;
  • при получаване на стоката или услугата, при получаване в офис на ВИТЕХ ЕООД;

2.2 ВИТЕХ ЕООД не приема плащания за поръчки направени от този интернет каталог, ако те се използват за цели различни от тези описани в т.2.1. В случай на констатирани поръчки и плащания, несъответстващи на критериите по т.2, установени в срок до 3 (три) дни от получаване на стоките, ВИТЕХ ЕООД възстановява заплатените суми, след приспадане на транспортните разходи и разходите по обработка на стоките в 30 дневен срок след връщане на стоките във вида, в който са били получени. След изтичне на тридневния срок по тази точка, както и при констатирани следи от употреба или разопаковане на стоките, ВИТЕХ ЕООД не възстановява суми и не приема обратно стоки изпратени в нарушение на т. 2.1. Минималната такса транспортни разходи и разходи по обработка е 10% от първоначалната стойност на закупените стоки.

3. Срокът на доставка за поръчки от интернет каталога е между 3 и 10 работни дни в зависимост от вида на поръчаните стоки и избрания метод на доставка. ВИТЕХ ЕООД ще положи всички усилия да изпрати поръчката Ви още същия работен ден когато сте направили поръчката, ако тя е направена преди 10:00 сутринта или на следващия работен ден, ако поръчката е направена след 10:00 сутринта, освен ако в описанието на продукта не е отбелязано друго.

4. Всички поръчки се доставят в зависимост от наличността на поръчаните стоки. Продукти отбелязани с надпис “0 в наличност” не са в наличност в склада към момента на поръчката, но въпреки това могат да бъдат закупени и доставени като е възможно гореизброените срокове да не бъдат спазени. При наличие на проблем с доставката на Вашата поръчка в гореизброените срокове, ще направим опит да Ви уведомим за закъснението а също така и това кога можете да очаквате доставката. В този момент ще имате възможността да анулирате поръчката си. Трябва да сте ни изпратили валиден електронен адрес или телефонен номер с Вашата поръчка за да се свържем с Вас относно забавяне на доставката и закъснели поръчки.

5. Ако поръчката Ви е забавена, тя все пак ще бъде доставена по начина, по който първоначално сте избрали, освен ако не ни уведомите за промени. Можете също така да влезете с Вашия профил в интернет каталога и да видите статуса на поръчките си.

6. Ако не бъдете намерени в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и ВИТЕХ ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. Всички разходи свързани с повторното постъпване в склада на ВИТЕХ ЕООД в размер на минимум 10% от стойността на поръчката, както и транспортните разходи по изпращане и обратно получаване на стоките са за сметка на поръчващия.

7. В случай, че потвърдите желанието си да получите поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не сте бил намерен на адреса, Вие поемате за своя сметка разходите по повторната доставката.

Рекламации и отказ за получаване на доставена стока

8. Правейки поръчка от нашия интернет каталог, Вие се съгласявате с Условията за ползване валидни за всички поръчки. Имате правото да откажете да получите поръчаните от Вас и доставени стоки при следните условия:

  • доставената стока явно не съответства на поръчаната и това лесно се установява при обикновен външен оглед на стоката;
  • ако не е спазен срока за доставка обявен при потвърждаване на поръчката от страна на ВИТЕХ ЕООД;
  • ако стоката или опаковката е повредена при транспортиране;

9. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако откажете подписването на протокола, се приема, че отказът Ви за получаване на стоката е неоснователен и дължите заплащане на направените в резултат на отказа Ви разходи. Извън изброените случаи, рекламацията Ви няма да бъде приета и дължите заплащане на извършените от ВИТЕХ ЕООД разходи в резултат на отказа Ви.

10. След получаване и заплащане на стоката, можете да я рекламирате и да искате връщането й и възстановяване на платената цена в следните случаи:

  • ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката в момента на доставката;
  • ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

11. Рекламации по пункт 1 и 2 от предходната разпоредба се приемат в срок от 24 часа от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Всички разходи по доставката на стоката и връщането и обратно са за сметка на клиента.

12. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя и разполагате с оригиналната фактура и гаранционна карта, можете да се обърнете за съдействие към ВИТЕХ ЕООД.

13. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, но не по-късно от 3 дни от датата на доставката, стоката се подменя в срок от 5 работни дни след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието от страна на ВИТЕХ ЕООД.

14. По преценка на ВИТЕХ ЕООД, гаранционно обслужване може да бъде отказано на клиенти, които имат дължими суми с изтекъл срок на погасяване, включително лихви за закъсняло плащане.

Всички права запазени © 2005-2024 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД