Серпентинен топлообменник JAD

 

 


Обади се за цена

Една от най-отчетливите характеристики на топлообменниците JAD са плътно опакованите, кръгли слоеве от спирални, гофрирани тръби, които съставляват тръбния сноп. Всеки слой е позициониран в посока, обратна на предния, което води до цялостен кръстосан модел. Ефектът е висока топлообменна повърхност в рамките на компактно пространство. Ориентацията на тръбите увеличава турбулентността на потока и създава по-равномерно нагряване на флуидите, като по този начин увеличава общия коефициент на топлопреминаване. Освен това присъщите подобние на пружинни характеристики на снопа от спираловидни тръби позволяват на тези топлообменници да издържат на високи температурни разлики между двете среди, вариации в налягането на парата и възможни хидравлични удари в системата.

Ъгловите връзки на JAD осигуряват плавен, постепенен вход и изход на потока от тялото, избягвайки всякакви остри ъгли, които могат да доведат до разделяне на потока и където може да възникне натрупване на наслоявания от утайки. Вертикалната конфигурация има присъщото предимство да се използва като кондензатор или изпарител за поддържане на промени във фазите на флуида в топлообменника (напр. пара към течност). Малкият размер води до по-малко изисквания за монтажно пространство и ниски разходи за монтаж. Той е идеален за приложения с ограничено пространство. Силата и издръжливостта на топлообменниците JAD се дължи на тяхната изцяло заварена конструкция от неръждаема стомана 304L (316L-опция). Това позволява високи стойности на налягане и температура на стандартните модели и гарантира, че продуктите са подходящи за най-взискателните приложения. След изработката топлообменниците са допълнително пасивирани и електрополирани за подобряване на корозията устойчивостта на материала.

Моделите се предлагат със следните тръби на серпентината: Гладки или гофрирани (моделите K).

Пара

- Наводнен топлообменник
За парни приложения, противно на конвенционалните дизайни, уникалните JAD спираловидно гофрирани тръбни снопове и тяхната вертикална структура позволяват на топлообменника не само да кондензира парата, но и да охлади допълнително кондензата до градуси от входящата студена вода, възстановявайки максималното количество налична излишна топлина. Дъното на топлообменника може да бъде наводнено до различна степен с конденз, което позволява на оператора да има по-плавен и по-добър контрол върху работата на цялата система.
- Чисто производство на пара
Вертикалният JAD дизайн често се използва при генерирането на чиста пара. Считан за усъвършенстван „термосифонен ребойлер“, частично наводненият топлообменник има способността да прегрява парата, което улеснява по-добрия контрол на изхода на парата и позволява транспортирането на суха пара към други части на системата. Освен това неговата компактност е по-желателна от стандартния тип потопени ребойлери, които имат по-големи изисквания за пространство.

Типични приложения
• централно енергийно отопление
• водно отопление
• системи пара-вода (наводнени топлообменници)
• системи за охладена вода
• системи за подземни води
• хладилни системи (абсорбция на амоняк, фреон)
• генериране на чиста пара
• парни кондензатори

JAD типична конструкция
• Неръждаема стомана 304L (316L-опция) заварен материал на конструкцията
• спирално навити тръбни снопове (гофрирани-модели K или гладки)
• каскадни връзки
• вертикален монтаж

Предимства
• голямата топлобменна повърхност в рамките на компактно пространство води до високо ефективна и ефикасна система
• цялостната заварена конструкция от неръждаема стомана 304L (316L-опция) гарантира здравина и издръжливост на продукта
• при ребойлери дизайнът позволява прегряване на парата
• като кондензатор на парите той допълнително охлажда кондензата
• сноповете от навити тръби и каскадни ъгли на свързване предотвратяват натрупването на утайки, създавайки самопочистващ ефект
• компактният вертикален дизайн изисква малка инсталационна площ – идеален за приложения с ограничено пространство

МОДЕЛ JAD (K):

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МАТЕРИАЛИ
• Неръждаема стомана
• Фланци:
- неръждаема стомана (ss) или въглеродна стомана (cs)

ПРИМЕРНИ МЕДИИ
• вода
• разтвори на пропиленгликол
• течности от група II
• друго (консултирайте се с нас)

РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ (Модели EE, FF, MF)
• тръби
- макс. температура
EE - 165°C ⁄ 329°F
FF - 200°C ⁄ 392°F
MF - 250°C ⁄ 482°F
- макс. налягане
EE - 16 бара ⁄ 232 psi
FF - 16 бара ⁄ 232 psi
MF - 25 бара ⁄ 363 psi
• черупка
- макс. температура
EE - 165°C ⁄ 329°F
FF - 200°C ⁄ 392°F
MF - 200°C ⁄ 392°F
- макс. налягане (EE, FF, MF) - 16 бара ⁄ 232 psi

ВРЪЗКИ

Модел
JAD (K)
Вид
връзки
Размер
Фланец
CS
Фланец
SS
WD GZ
3.18 + + + + DN32 ⁄ DN40
5.36 + + + + DN40 ⁄ DN65
6.50 + + + + DN50 ⁄ DN65
6.50.10 + + + + DN50 ⁄ DN65
14.163 + +     DN50 ⁄ DN65
14.163.10 + +     DN100 ⁄ DN150
15.177.10 + +     DN100 ⁄ DN150
15.177.10.75 + +     DN200 ⁄ DN150
15.177.10.100 + +     DN200 ⁄ DN150
26.480 + +     DN200 ⁄ DN150

SS – неръждаема стомана | CS – въглеродна стомана | WD – връзка за заваряване | GZ – външна резба

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Стандартно местоположение на връзките (в противоток):
- K1 ⁄ K4 ― вход ⁄ изход гореща страна
- K3 ⁄ K2 ― вход ⁄ изход студена страна
*Вижте схемата на топлообменник JAD (K).

Модел
JAD (K)
Размери,
[mm]
Площ
за
топло-
обмен,
m2
Диаметър
на
тръба,
mm
Маса,
kg
Обем
серпен-
тина,
l
Обем
кожух,
l
A B C D Dz
3.18 114 1260 1604   101,6 2,2 8 26 4,8 5
5.36 132 1220 1604   139,7 3,6 8 42,5 7,8 9,5
6.50 136 1220 1604   159 5,7 8 49,5 11,4 12,8
6.50.10 136 1220 1604   159 4,8 10 48,5 10,8 13,4
14.163 220 1467 1820 2238 323,9 24,7 8 192 39,4 48,6
14.163.10 220 1467 1820 2238 323,9 18,2 10 165,8 47,4 50
15.177.10 340 1235 2037 2640 406,4 35,5 10 349,8 81,1 128,8
15.177.10.75 340 485 1287 1890 406,4 16,5 10 225 51,8 65
15.177.10.100 340 735 1537 2140 406,4 22,5 10 268 65,5 91
26.480 560 1460 2040 2890 508 77,4 8 661,16 154,7 145,3

*Маса за версия FF с фланци. | Тип на производство: STA – корпус 304L [18–10 (стомана: 1.4307)], връзки 321 [18–10 (стомана: 1.4541)].
Всички размери и технически данни са само приблизителни и могат да бъдат променяни без допълнително предупреждение.

МОДЕЛ S / H(K):

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МАТЕРИАЛИ
• Неръждаема стомана
• Фланци:
- неръждаема стомана (ss) или въглеродна стомана (cs)

ПРИМЕРНИ МЕДИИ
• вода
• разтвори на пропиленгликол
• течности от група II
• друго (консултирайте се с нас)

РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ (Модели EE, FF)
• тръби
-Модел S (K)
--- макс. температура
EE - 165°C ⁄ 329°F
FF - 200°C ⁄ 392°F
--- макс. налягане
(EE,FF) - 16 бара ⁄ 232 psi
-Модел H (K)
--- макс. температура
FF - 200°C ⁄ 392°F
--- макс. налягане
FF - 16 бара ⁄ 232 psi
• черупка
-Модел S (K)
--- макс. температура
EE - 165°C ⁄ 329°F
FF - 200°C ⁄ 392°F
--- макс. налягане
(EE,FF) - 16 бара ⁄ 232 psi
-Модел H (K)
--- макс. температура
FF - 200°C ⁄ 392°F
--- макс. налягане
FF - 16 бара ⁄ 232 psi

ВРЪЗКИ

Модел
Вид
връзки
Размер
Фланец
CS
Фланец
SS
WD GZ
S1 (K) + + + + DN40
S0X (K) + + + + DN40
S1X (K) + + + + DN50 ⁄ DN65
H0 (K) + + + + G ½" ⁄ G ¾"; DN15 ⁄ DN20
H1 (K) + + + + G ½" ⁄ G ¾"; DN15 ⁄ DN20
H2 (K) + + + + G 1" ⁄ G 1"; DN25 ⁄ DN25

SS – неръждаема стомана | CS – въглеродна стомана | WD – връзка за заваряване | GZ – външна резба

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Стандартно местоположение на връзките (в противоток):
- K1 ⁄ K4 ― вход ⁄ изход гореща страна
- K3 ⁄ K2 ― вход ⁄ изход студена страна
*Вижте схемата на топлообменник JAD S/H(K).

Модел
Размери,
[mm]
Площ
за топло-
обмен,
m2
Диаметър
на
тръба,
mm
Маса,
kg
Обем
серпен-
тина,
l
Обем
кожух,
l
A B C D ØDz ɑ
S1 (K) 160 700 1060 - 159 - 3,0 8 32 6,2 8,1
S0X (K) 204 911 1026 300 139,7 100 2,3 8 24 3,3 6,2
S1X (K) 206 993 1108 302 159 100 3,1 8 22 4,5 9,8
H0 (K) 100 418 585 - 80 - 0,3 8 7,1 0,5 1
H1 (K) 110 618 800 - 101,6 - 0,8 8 10,3 1,1 2,4
H2 (K) 110 890 1060 - 101,6 - 1,3 8 13,4 1,9 3

*Маса за версия FF с фланци. | Тип на производство: STA – корпус 304L [18–10 (стомана: 1.4307)], връзки 321 [18–10 (стомана: 1.4541)].
Всички размери и технически данни са само приблизителни и могат да бъдат променяни без допълнително предупреждение.

АКСЕСОАРИ
• Монтажни скоби
- предназначени за топлообменници JAD и JAD X
- изработени от неръждаема стомана

ИЗОЛАЦИЯ
• AMWI
Изолация за топлообменници JAD
Изработена от минерална вата покрита с алуминий. Части от изолацията се съединяват с крепежни елементи, улесняващи нейния монтаж.
- Макс. работна температура: 250°C / 482°F
- Дебелина: 80 мм
- Топлопроводимост: 0,035 W/m.K
Внимание! Изолацията може да издържи и на 350°C ⁄ 662°F
• PFI
Изолация за топлообменници JAD
Изработен от полиуретанова пяна. Двете части на изолацията са съединени с ленти, което улеснява монтажа и демонтажа им.
- Максимална работна температура: 135°C / 275°F
- Дебелина: 30 мм
- Топлопроводимост: 0,024 W/m.K

Всички права запазени © 2005-2024 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД