Езици

(изображение за) Bulgarian  (изображение за) English  

Валута

Тестер за pH и активен кислород

 

 

39.48 лв.

Добави в количката:

Мини-тестер за измерване на pH и активен кислород (O2). Включва 20 pH таблетки и 20 DPD No.4 таблетки

1. Отстранете капака и изплакнете отделенията с вода от басейна, която ще се тества.
2. Напълнете всички отделения до върха с вода от басейн, която ще се анализира. Това се прави, като се напълни вода от 20 см под повърхността.
3. Добавете една таблетка PHENOL RED в лявото отделение, като разкъсате фолиото, без да докосвате таблетките с пръсти.
4. Добавете една DPD № 4 таблетка към дясното отделение, като разкъсате фолиото, без да докосвате таблетката с пръсти.
5. Поставете капака на кислородния O2-тестер.
6. Таблетките бързо ще се разпаднат. Обърнете кислородният тестер няколко пъти, за да разбъркате добре съдържанието.
7. Отчетете показанията, като държите кислородния тестер към естествена дневна светлина. Изберете най-близкото съвпадение на цветовете спрямо цветовите стандарти и отчетете съответните стойности.
8. Стойността вляво е стойността на рН. Идеалният диапазон е между pH 7,0 и pH 7,4.
9. Стойността вдясно е концентрацията на кислород O2 (mg/l). Идеалният диапазон е между 3,0 и 8,0 mg/l. Отчетете между 1 и 2 часа след добавяне на кислородния продукт. Нивото на кислорода трябва да бъде най-малко 8 mg/l.

Важно
- Не извършвайте измерванията, докато химикалът не се разтвори напълно във водата на басейна и се разпредели равномерно (след около 1 - 2 часа: вижте инструкциите на производителя). Съдържанието на посочения кислороден продукт трябва да бъде най-малко 8 mg/l в определеното време. Не е възможно да се получи точно отчитане на по-късен етап, защото съдържанието на кислород непрекъснато пада.
- Докосването на таблетките с пръсти може да доведе до неточни резултати.
- Отчитането на цветовете трябва да се извърши веднага след разтварянето на таблетките реактиви.
- След всяко измерване кислородният тестер и капакът трябва да се изплакват старателно, за да се предотвратят грешки при кръстосано замърсяване.
- Стойностите на pH под 6.8 също водят до жълто оцветяване, така че отчитането на 6.8 може да е неправилно. Стойностите на pH над 8,2 също водят до червено оцветяване, така че отчитането на 8,2 може да е неправилно.
- Водни проби с ниски стойности на обща алкалност могат да дадат грешни показания на pH.

Внимание Таблетките с реактиви се използват само за химически анализ. Те не трябва да се използват за други цели. Дръжте далеч от деца.

Всички права запазени © 2005-2024 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД