Езици

(изображение за) Bulgarian  (изображение за) English  

Валута

Омекотителна система

 

 

Започва от: 1485.00 лв.

Моля изберете:

Смола
Добави в количката:

Системите за омекотяване на вода са предназначени за подобряване на качеството на водата в домове, хотели, ресторанти, промишлени съоръжения .... Обществените доставчици за водоснабдяване гарантират, че водата доставяна от тях е подходяща за консумация от човека, но тя често съдържа калциеви и магнезиеви соли, които са причина за твърдост на водата. Тези минерали могат да предизвикат редица проблеми в котли, бойлери, перални, миялни машини, тръби, кафе машини, овлажнители и много други уреди.
Омекотената вода осигурява по-здравословен лична хигиена, значителни икономии в потреблението на енергия и перилни препарати, а също така може да предотврати натрупването на котлен камък, който може да навреди на хидравличните инсталации.
В обобщение, омекотената вода помага да се подобри качеството на всекидневния живот.

ПРЕДИМСТВА НА ОМЕКОТЕНАТА ВОДА:

• По-добра лична хигиена. Гладка кожа, мека коса, по-добра за бръснене и т.н.
• Храна сготвена с омекотена вода има по-добър вкус. Време за приготвяне може да се намали, което позволява храната да запази аромата си.
• По-меки дрехи. Омекотената вода прави дрехите по-нежни и по-добри на допир с кожата, цветовете са ярки, а облеклата имат по-дълъг живот.
• Намалява консумацията на енергия. Спомага за по-ефективната работа на нагревателните елементи, предотвартявайки отлагането на котлен камък, който може да действа като изолатор.
• Спестява пари. Използването на омекотена вода намалява количеството на миещи и перилни препарати, като по този начин намаляване въздействието им върху околната среда.
• Улеснява почистването. Iзбягва se obrazuwaneto на трудни за премахване вещества.
• Увеличава полезния живот на нашите уреди. Омекотената вода предотвратява натрупването на котлен камък и поддържа уредите в добро състояние, поддържайки първоначалните нива на производителност и удължавайки на жизнения цикъл на уреда.
• Свежда до минимум повредите. Използването на омекотена вода намалява работите по поддръжка и риска от повреда в електрическите уреди, котли и бойлери.
• Надеждност. Надеждни и лесни за монтиране системи, които са икономични за екплоатация и поддържа.

ПРОЦЕСЪТ НА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДА

Омекотяването на вода е процес, чрез който катионите, които причиняват твърдостта на водата (калций и магнезий) се отстраняват като се заменят с натрий като по този начин се образуват по-разтворими соли и се избягва утаяването и наслояването им. Йонообменните смоли са малки полимерни топчета с добре развита структура на порите по повърхността, които имат по-голям афинитет към калций и магнезий. Регенерацията на йонообменните смоли се прави с натриев хлорид (готварска сол), специално разработена за пречистване на водата.

СТАДИИ ПРИ ОМЕКОТЯВАНЕТО НА ВОДА

РАБОТЕН РЕЖИМ

 - Водата за омекотяване протича през слой смола.
 - Извършва се йонен обмен.
 - Калциевите и магнезиеви катиони се задържат в смолата.
 - Натриевите катиони се освобождават във водата.

йонен обмен омекотяване на вода

РЕГЕНЕРАЦИЯ

 - Капацитетът на смолата за обмяна на йони е ограничен; когато повечето натриеви катиони са освободени с омекотената вода е необходима регенерация на смолата.
 - Подава се разтвор на Натриев Хлорид.
 - Обратен обменен процес → регенерация на смолата.
 - Наситеността на разтвора с натриеви катиони възстановява смолата до първоначалното и състояние.
 - Образуваният концентриран разтвор на калциеви и магнезиеви катиони се изпразва в канализацията.
 - Системата е готова за нов цикъл след промивка.
Основните стадии на този процес са:
 - Работен режим.
 - Обратна промивка.
 - Регенерация и бавна промивка.
 - Бърза промивка.
 - Пълнене на съда за разтвора.

regeneration ion exchange resin regeneration

ВИДОВЕ ОМЕКОТИТЕЛИ НА ВОДА

Едно от най-важните неща, които трябва да се имат предвид при избора на омекотителна инсталация е вида на използвания контролен вентил.
 - Регенерация по време: Регенерацията се извършва по часовник, настроен за определен ден и час за извършване на регенерация.
 - Регенерация по механично измерване: Контролът на регенерацията се извършва на основа на използваното количество вода като се взема предвид твърдостта на водата, както и обменния капацитет на смолата. Изразходваната вода се засича чрезизмервателно устройство и регенерацията стартира в съответствие с настройките.
 - Регенерация по електронно измерване: Включва микропроцесорна система, позволяваща на потребителя да тълкува консумацията и обменния капацитет чрез подаването на статистически изчисления за средния разход, което да определи точния момент за регенерация.
 - Регенерация по пропорционално измерване: Микропроцесорната система е сходна с предходната. Разликата е в настройката на консумация на сол и време за регенериране извършвани от контролера, когато цикълът започне в съответствие с реално изразходвания обменен капацитет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

 - Автоматични омекотители на вода премахващи твърдостта на водата щрез йонен обмен. Компактни размери. Тяло от полиетилен.
 - Цилиндър за епоксидната смола от подсилен стъклопласт с висока издържливост на химикали. Бобинно навити нишки с редуващи се по дължина и широчина слоеве. Вътрешен слой от PE, подходящ за вода за пиене. Резба подсилена със стъклопласт. Тестово налягане 15 бара.

 - Контролер от серията LOGIX.
   • Лесен за употреба и настройка.
   • Нов дизайн за директно задвижване на разпределителния вал, осигуряващ по-добра механична надеждност.
   • Бързооборотен мотор.
   • Позиционна система с опто-електроника.
   • Електроника от най-ново поколение. Енергонезависима памет.
   • Цифров екран.
   • Вградена батерия. 8 часа независима работа.
   • 3 възможни положения за дозиране на регенерацията:
   • Високо - 200 гр/л, Нормално - 120 гр/л, Ниско - 40 гр/л

 - Две възможности за контрол:
По време. Електронен контролер LOGIX 740. Възможности за програмиране на честотата на регенерация:
ежедневно, ежеседмично или на цикли между 1 и 99 дена.
По измерване. Електронен контролер LOGIX 760. По воден дебит. Регистрация на минали оперативни стойности.

 - Автоматичен вентил 255/700, изработен от Noryl, монтиран върху резервоара от стъклопласт. По-здрав разпределителен вал с нов дизайн. Включва приспособление за смесване чрез което може да се контролира остатъчната твърдост на водата.
   • Доставя се със смола с висок капацитет, безопасна за досег с продукти за хранителни цели, осигуряваща отлична производителност.
   • Връзки на 1” външна резба от Noryl.
   • Работно налягане 2 до 7 бара.
   • Работна температура 2º до 35ºC.
   • Елевктрическо захранване 220V-12V (включен трансформатор).
   • Опции: 1” Noryl бай-пас (-3); комплект микропревключвател (-K); сензор за сол (-S); контролер 742-762 (-A); предпазен клапан за разтвора (-B).

Смола,
литри

Макс. дебит
м3
Капацитет
m3 x °f
Разход
на сол
(кг)
10 1.4 65 0.9
15 1.9 98 3.2
20 2.4 130 4
30 2.7 195 6

 

Смола,
литри
Дебит, м3 омекотена вода между регенерациите
Твърдост на водата
20°f 30°f 40°f 50°f 60°f 70°f
10 3.3 2.2 1.6 1.3 1.1 0.9
15 4.9 3.5 2.4 2.1 1.6 1.5
20 6.5 4.3 3.3 2.6 2.2 1.9
30 9.8 6.5 4.9 3.9 3.3 2.8

РАЗМЕРИ:

water softener dimensions

Смола,
литри
A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
E,
мм
F,
мм
10 665 320 500 435 465 75
15 1130 320 500 900 930 75
20 1130 320 500 900 930 75
30 1130 320 500 900 930 75
Всички права запазени © 2005-2023 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД