Сухи охладители

Сухият охладител е охлаждащо устройство, което използва въздух за регулиране на температурата на процеса. Охлаждането се основава на принципите на отвеждане на осезаемата топлината. Липсата на вода и необходимостта от пречистване на водата значително намалява необходимата поддръжка за този тип охладително оборудване. Процесът се състои в изхвърляне на излишната топлина в околната среда, ако оползотворяването й не е икономически оправдано. Те работят чрез охлаждане на течността, преминаваща през тръбите вътре в оребрения топлообменник с въздушен поток, генериран от вентилатори. Флуидното охлаждане с помощта на сухи охладители е най-евтиният метод за разпръскване на отпадъчната топлина, тъй като те достигат висока производителност при минимална консумация на енергия.

Няма продукти в тази категория.
Всички права запазени © 2005-2023 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД