Серпентинни

Топлообменниците със серпентина се състоят от корпус и спирално навита серпентина вътре в него. Типичната конфигурация на тези топлообменници включва външен цилиндричен контейнер, наречен корпус, и една или повече серпентини, поставени в него. Серпентините са направени от различни спираловидно навити тръби, които могат да бъдат концентрични или подравнени по една и съща ос, свързани една с друга последователно или успоредно. Истинските предимства на тази технология са:
- Намалени аксиални размери - навита тръба заема по-малко място от права тръба с еднаква дължина;
- Лесно изпълнение, което спомага за намаляване на разходите;
- По-малко замърсяване: серпентината противодейства на отлагането на примеси, присъстващи в течността, позволявайки по-бързото им евакуиране от конвекционните потоци в корпуса. Седиментите са склонни да се натрупват на дъното, а не върху тръбите; това намалява поддръжката и топлообменникът остава ефективен за по-дълги периоди от време;
- Лесно почистване: поради същите причини, изброени по-горе, почистването на топлообменника е улеснено;
- Възможност за няколко изхода при различни температури на корпуса: ако се постави в изправено положение и при достатъчно големи топлообменници се получава явлението разслояване, точно както се случва в бойлер, където в зависимост от височината, на която се измерва температурата , течността може да излезе при различни температури.

Няма продукти в тази категория.
Всички права запазени © 2005-2023 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД