Пластинчти разглобяеми

Пластинчатите разглобяеми топлообменници са изработени от гофрирани плочи монтирани върху рамка. Този дизайн създава висока турбуленция и високо напрежение на срязване върху стената, като и двете водят до висок коефициент на топлопреминаване и висока устойчивост на замърсяване. Течностите се движат в топлообменника в противоположни посоки. Горещата течност тече по една плоча, докато студената течност тече в обратна посока по другата плоча. Уплътненията гарантират, че студената течност и горещата течност не се смесват. Плочите са подредени по редуващ се начин, за да предизвикат противоток. Няколко плочи са захванати заедно и запечатани по краищата. Дизайнът позволява двете течности да текат в алтернативни посоки и да не се смесват. Въпреки това топлината може да се прехвърля от една среда към друга през плочите. Тъй като топлообменниците с уплътнени плочи и рамки са лесни за почистване, те са особено полезни за хранителна и фармацевтична обработка, където се изисква висока степен на хигиена.

Няма продукти в тази категория.
Всички права запазени © 2005-2023 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД