Запоени пластинчати

Запоените пластинчати топлообменници са едни от най-ефективните средства за пренос на топлина от една среда в друга. Топлообменникът със запоени пластини се състои от гофрирани плочи, които се комбинират, за да създадат канали, през които могат да протичат горещ и студен флуид. Запоените пластинчати топлообменници могат да се използват за широк спектър от приложения в отоплителни или охладителни системи – те могат да действат като кондензатори, изпарители, маслени или газови охладители и да се използват за други функции, които включват отопление или охлаждане. Запоените пластинчати топлообменници се използват широко различни индустрии и често в големи жилищни топлинни мрежи. Те играят важна роля в осигуряването на климатични процеси и производство, охлаждане, охлаждане на центрове за данни и отопление на жилища. Медното или неръждаемо спояване, както и опцията за двойна стена дават допълнителни възможности за приложение в индустрията и бита.

Няма продукти в тази категория.
Всички права запазени © 2005-2023 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД