Топлообменници

Топлообменниците са устройства, проектирани да пренасят топлина между два или повече флуида - т.е. течности, пари или газове - с различни температури. В зависимост от вида на използвания топлообменник, процесът на пренос на топлина може да бъде газ-газ, течност-газ или течност-течност и да се осъществява през твърд сепаратор, който предотвратява смесването на флуидите, или с директен контакт между флуидите. Други конструктивни характеристики, включително строителни материали и компоненти, механизми за пренос на топлина и конфигурации на потока, също помагат да се класифицират и категоризират различните видове топлообменници. Намирайки приложение в широк спектър от индустрии, разнообразната селекция от топлообменни устройства се проектират и произвеждат както за отопление, така и за охлаждане.


Всички права запазени © 2005-2024 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД