Ваучер за подарък ЧЗВ

Използване за покупки Ваучер за подарък

Ако имате средства по баланса на вашия Ваучер за подарък, можете да използвате тези средства за закупуване на други продукти от нашия каталог. При плащане ще се появи допълнително поле, показващо вашия баланс. Въведете сумата, която ще използвате от баланса по вашия Ваучер за подарък. Моля имайте предвид: Ще трябва да изберете и допълнителен метод за плащане ако балансът по вашия Ваучер за подарък е недостатъчен за покриване разходите по покупката. Ако имате повече средства по баланса на вашия Ваучер за подарък от общата стойност на вашата покупка, остатъкът ще остане по баланса на вашия Ваучер за подарък за бъдеща употреба.

Моля, въведете Вашия код за осребряване наВаучер за подарък:
Всички права запазени © 2005-2024 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД