Bulgarian  English  
БАСЕЙНИ - САУНИ - ДЖАКУЗИ

Условия за ползване

Добре дошли в интернет страницата на ВИТЕХ ЕООД. ВИТЕХ ЕООД и свързаните с нея фирми Ви предоставят услуги предмет на следните условия. Ако посетите или закупите от интернет страницата на ВИТЕХ ЕООД, Вие приемате тези условия както и условията за Доставка & Рекламации. Моля прочетете ги внимателно. В допълнение, когато използвате сегашна или бъдеща услуга предлагана от ВИТЕХ ЕООД (напр. Купон за отстъпка) или посетите или закупите от свързани с ВИТЕХ ЕООД фирми, независимо дали са включени на интернет страницата на ВИТЕХ ЕООД, Вие също се съгласявате с условията приложими за такава услуга или фирма.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля прочетете информацията относно Защита на личните данни, която също се отнася до Вашето посещение на интернет страницата на ВИТЕХ ЕООД за да разберете нашата политика.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

Когато посетите интернет страницата на ВИТЕХ ЕООД или ни изпратите e-mail, Вие комуникирате с нас по електронен път. Вие се съгласявате да получавате информация от нас по електронен път. Ние ще комуникираме с Вас чрез e-mail или чрез съобщения пуснати на тази страница. Вие се съгласявате, че всички договорености, съобщения, изявления и друга информация, които Ви предоставяме електронно, удовлетворяват законовите изискваня за писмена комуникация.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на тази страница, като напр. текст, графики, фирмени знаци, изображения върху бутони, изображения, аудио клипове, файлове за сваляне, съвкупности от данни и софтуер са собственост на ВИТЕХ ЕООД или на доствчиците и и са под защитата на национални и международни закони за защита на авторските права. Компилираното съдържание на тази страница е изключителна собственост на ВИТЕХ ЕООД и е под защитата на национални и международни закони за защита на авторските права. Софтуерът използван на тази страница е собственост на ВИТЕХ ЕООД или на софтуерните доставчици и е под защитата на национални и международни закони за защита на авторските права.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички търговски марки, присъстващи на тази страница са собственост на съответните лица, които може да са или да не са свързани или спонсорирани от ВИТЕХ ЕООД или свързани с нея фирми.

ЛИЦЕНЗ И ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

ВИТЕХ ЕООД Ви предоставя ограничен лиценз за достъп и употреба на тази страница без право на сваляне на файлове (различно от кеширане на страници) или на модифицирането и или на части от нея, освен с изрично писмено съгласие на ВИТЕХ ЕООД. Този лиценз не включва препродажба на тази страница или нейното съдържание; придобиването и използването на списъци с продукти, описания или цени; вторично използване на тази страница или съдържанието и; сваляне или копиране на каквато и да е информация за регистрираните ползватели в полза на други търговци; или получаване и използване на информация чрез роботи или други средства за извличане на информация. Всяка неразрешена употреба прекратява действието на лиценза даден от ВИТЕХ ЕООД. Дава Ви се ограничено, отменяемо и неизключително право да създавате връзка към главната страница на ВИТЕХ ЕООД, доколкото тя не представя ВИТЕХ ЕООД, свързаните с нея фирми и лица или техните продукти или услуги в невярна, подвеждаща, унизителна или каквато и да е обидна представа. Не можете да ползвате фирмени знаци или други графики или търговски марки собственост на ВИТЕХ ЕООД като част от връзката към главната страница без изрично писмено съгласие.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ

Ако използвате тази страница, Вие сте отговорни за запазването на поверителността на Вашия профил и парола и за ограничаване на достъпа до Вашия компютър и се съгласявате да поемете отговорност за всички действия произтичащи от Вашия профил или парола. ВИТЕХ ЕООД продва стоки подходящи за употреба от деца, но те се продават на възрастни. Ако сте под 18 години, можете да ползвате тази страницата само под надзора на родител или настойник. ВИТЕХ ЕООД и свързните с нея фирми и лица си запазват правото да откажат предоставянето на услуги, да дерегистрират профили, отстраняват или редактират съдържание или да анулират поръчки по свое собствено усмотрение.

ОЦЕНКИ, КОМЕНТАРИ, КОМУНИКАЦИИ И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ

Посетителите могат да публикуват оценки, коментари и друго съдържание; да изпращат електронни съобщения, предложения, идеи, коментари, въпроси или друга информация при условие, че съдържанието не е незаконно, нецензурно, заплашително или по какъвто и да е начин оскърбително за трети лица или предизвикващо възражения както и не съдържащо софтуерни вируси, политическа агитация, търговски оферти, верижни писма, масово кореспондиране, или каквато и да е форма на недобросъвестна комуникация. Не се разрешава използването на фалшив e-mail адрес, представянето за друго физическо или юридическо лице или подвеждането по отношение на произхода на изпращача или друго съдържание. ВИТЕХ ЕООД си запазва правото (но не задължението) да отстранява или редактира това съдържание, но не преглежда редовно или цялостно изпратеното съдържание.

Ако изпратите съдържание или предоставите материал, ако не сме споменали друго, предоставяте на ВИТЕХ ЕООД и свързаните с нея фирми неизключително, безвъзмездно, вечно, неотменимо и подлицензно право на ползване, копиране, промяна, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни материали, разпространение и показване на това съдържание из целия свят във всеки вид медия. Предоставяте на ВИТЕХ ЕООД и на свързаните с нея фирми правото на ползване на името, което сте предоставили във връзка с този материал, по тяхно усмотрение. Отговорни сте и гарантирате, че сте собственик или по друг начин контролирате всички права върху съдържанието, което публикувате, че то е достоверно, че използването на съдържанието, което сте предоставили не противоречи на настоящите Условия и че няма да прични вреда на никое физическо или юридическо лице, както и че ще обезщетите ВИТЕХ ЕООД или свързаните с нея фирми за всички искове резултат от публикуването на предоставеното от Вас съдържание. ВИТЕХ ЕООД има правото, но не и задължението да следи и редактира или отстранява всяка дейност или съдържание. ВИТЕХ ЕООД не е длъжна и не може да бъде държана отговорна за каквото и да е съдържание публикувано от Вас или трето лице.

ЖАЛБИ ВЪВ ВРЪЗКА С АВТОРСКИ ПРАВА

ВИТЕХ ЕООД и свързаните с нея фирми уважават интелектуалната собственост на другите. Ако мислите, че Ваша работа е била копирана по начин, който нарушава авторските права, моля свържете се с ВИТЕХ ЕООД.

РИСК ОТ ПОГИВАНЕ

Всички продукти закупени от ВИТЕХ ЕООД се правят съобразно договор за доставка. Това означава, че рискът от погиване и правото на собственост преминават върху Вас при доставянето от наша страна на продуктите на превозвача.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИ

ВИТЕХ ЕООД и свързаните с нея фирми полагат всички усилия да бъдат точни. ВИТЕХ ЕООД обаче не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание от тази страница е точно, пълно, надеждно, актуално или безгрешно. Ако продукт предлаган от ВИТЕХ ЕООД не отговаря на описанието (не се отнася за съпровождащите описанието на продукта картинки), можете да го върнете при условие, че продукта не е употребяван. Картинките съпровождащи описанието на продуктите са само ориентировъчни и могат да не представляват действителния изглед на продукта.

ЦЕНИ

Освен ако не е отбелязано друго, показваната Каталожна цена за продукти от нашата страница е пълната търговска цена с ДДС на самия продукт, предложена от производителя или доставчика или оценена в съответствие със стандартната търговска практика. Каталожната цена е сравнителна ценова оценка и може, или не е представителна за преобладаващата цена в коя да е сфера във всеки един ден.

По отношение на продуктите продавани от ВИТЕХ ЕООД, не можем да гарантираме цената докато не направите поръчка; Вашата кредитна карта обаче НЯМА да бъде задължена докато поръчката не навлезе в етапа на доставяне. Въпреки нашите усилия, малък брой продукти на нашата страница може да са с погрешна цена. Ако открием грешна цена, ще направим едно от следните неща:

  • Ако действителната цена на продукта е по-ниска от отбелязаната, ще бъде взета по ниската цена и продукта ще бъде изпратен.
  • Ако действителната цена на продукта е по-висока от отбелязаната, по наше усмотрение ще се свържем с Вас за по-нататъшни инструкции преди да изпратим продукта или ще анулираме поръчката Ви като същевременно Ви уведомим за това.

ОТРИЧАНЕ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ТАЗИ СТРАНИЦА СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ВИТЕХ ЕООД ТАКАВА КАКВАТО Е ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ. ВИТЕХ ЕООД НЯМА ПРЕТЕНЦИИ И НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЯВНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ТАЗИ СТРАНИЦА ИЛИ ДО ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ НА ТАЗИ СТРАНИЦА. ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УПОТРЕБАТА НА ТАЗИ СТРАНИЦА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК.

С ЦЯЛАТА СИЛА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ВИТЕХ ЕООД ОТКАЗВА ВСЯКАВИ ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВИТЕХ ЕООД НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТАЗИ СТРАНИЦА ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, НА КОИТО ТЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИЛИ E-MAIL-И ИЗПРАТЕНИ ОТ ВИТЕХ ЕООД СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ УВРЕЖДАЩИ КОМПОНЕНТИ. ВИТЕХ ЕООД НЕ ОТГОВОРНА ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТАЗИ СТРАНИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКЗАТЕЛНИ И ПОСЛЕДСТВАЩИ ВРЕДИ.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

С посещението си на страницата на ВИТЕХ ЕООД, Вие се съгласявате, че законите на Република България, без да се зачитат принципите на конфликтно законодателство, ще са приложими по отношение на тези Условия на ползване както и към всеки спор от какъвто и да е вид, който би възникнал между Вас и ВИТЕХ ЕООД или свързаните с нея фирми.

СПОРОВЕ

Всички спорове във връзка с посещениеот Ви на страницата на ВИТЕХ ЕООД или относно продукти закупени от тази страница трябва да бъдат отнесени за арбитраж до Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата-гр Стара Загора. Арбитражът по този договор ще бъде по тогава действащите правила на Арбитражния съд. Решението на Арбитража ще бъде обвързващо и може да бъде внесено във всеки съд със съответстваща юрисдикция. В пълната сила разрешена от приложимото право, не се допуска присъединяването на други арбитражи касаещи трети лица по отношение на настоящия договор.

ПРАВИЛА НА СТРАНИЦАТА, МОДИФИКАЦИИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Моля, вижте другите правила, като напр. Правилата за ценообразуване по-горе, публикувани на тази страница. Тези правила също са в сила при Вашето посещение на страницата на ВИТЕХ ЕООД. Запазваме си правото за промени на нашата страница, правила и тези Условия на ползване по всяко време. Ако, по стечение на обстоятелствата, се определи, че някое от тези условия е невалидно, лишено от съдържание или по някаква причина неприложимо, това условие ще се счита за недействително и то няма да се отрази на валидността и приложимостта на останалите условия.

НАШИЯТ АДРЕС

ВИТЕХ ЕООД
България
Гр. Стара Загора 6000
Ул. Ген. Столетов 82

http://www.viteh.com